Om oss

Du er nå logget inn på TV 2 Skole. Ønsker du å teste ut våre spennende produkter?

Vi har egne nyhetssendinger for alle målgrupper:

  • barneskole, ungdomsskole, videregående og voksenopplæring
  • nyheter på fem ulike minoritetsspråk. 

Våre nyhetssendinger er aktuelle og alltid knyttet til læreplanmål.

Til alle våre sendinger følger det med:

  • oppgavesett og ulike aktiviteter.
  • Kahoot er integrert i alle undervisningsopplegg!

Vi har kontinuerlig oppdaterte undervisningsopplegg i matematikk, norsk, samfunnsfag, KRLE og naturfag.

- Og det er enkelt å prøve produktene våre!

 


Nyskapende, nettbaserte læremidler  

 Vi lager digitale læremidler for grunnskole, videregående og voksenopplæring.  

 
 
 
 
 

 

Våre læremidler er:  

Alltid oppdatert  

Vi har egne nyhetssendinger for alle målgrupper; barneskole, ungdomsskole, videregående og voksenopplæring. I tillegg har vi norske nyheter på fem ulike minoritetsspråk.  

 Våre nyhetssendinger er aktuelle og alltid knyttet til læreplanmål.  

 Til alle våre sendinger følger det med oppgavesett og ulike aktiviteter. Kahoot er integrert i alle undervisningsopplegg!  

 Vi har kontinuerlig oppdaterte undervisningsopplegg i matematikk, norsk, samfunnsfag, KRLE og naturfag.  

Alltid levende  

Alle emner innledes av aktuelle filmer, og følges av elevaktiviteter som ”lag din egen film”, lesetekster, lyttetester, refleksjons- og skriveoppgaver. 

 Med våre nedlastbare videoklipp kan elevene selv skrive manus og lage film.  

 Elevaktiviteter engasjerer, skaper diskusjon i klasserommet og bidrar til en dynamisk og aktuell undervisning i skolen.  

 Det er støtte for interaktive tavler. 

 Alltid tilrettelagt  

TV 2 Skole er svært egnet for elever med krav til særskilt tilrettelagt undervisning: 

  • Elever med lese- og skrivevansker får tilrettelagte filmer og tekster med lydstøtte  
  • Tilrettelagt for undervisning med tegn for tale  
  • Egen utgave av nyhetene med tegnspråk  
  • Vi har parallellutgaver på urdu, polsk, somali, dari, pashto, sorani, tagalog, arabisk og tigrinja  

Vi oppfyller §1-1 i opplæringsloven 

Vi bringer verden inn i klasserommet. I våre nyhetssendinger forklarer vi hva som skjer - og setter dagsorden inn i kontekst, med å forklare hvorfor.

I "Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa" begynner paragraf 1.1. slik: "Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring."

Dette tilbyr vi igjennom ferske nyheter og kontuinerlig oppdaterte fagpakker.

Vil du prøve ut TV 2 Skole i din klasse?  

Ta kontakt med oss for å få en gratis prøvelisens!

Tlf:
22 40 46 66
Epost:
Karl Johans gate 14, 0154 Oslo