Velkommen til Levende Geografi

I Levende Geografi for 5. til 7. trinn kan du se 46 filmer som kan brukes som supplement i geografiundervisningen. Alle filmene er basert på kompetansemål fra læreplan i samfunnsfag, og du vil også finne tilhørende tekster og oppgaver i en del av kapitlene.

Levende Geografi 5-7 er tilgjengelig som en tospråklig ressurs på urdu, polsk, somali, tagalog, dari, tigrinja, arabisk og kurdisk (sorani og kurmandji).

Interessert? Ta kontakt med oss på tv2skole@tv2.no

 
 

Markedsnavigasjon