Geografi 5-7

Velkommen til Levende Geografi

I Levende Geografi for 5. til 7. trinn kan du se 46 filmer som kan brukes som supplement i geografiundervisningen. Alle filmene er basert på kompetansemål fra læreplan i samfunnsfag, og du vil også finne tilhørende tekster og oppgaver i en del av kapitlene.

Levende Geografi 5-7 er tilgjengelig som en tospråklig ressurs på urdu, polsk, somali, tagalog, dari, tigrinja, arabisk og kurdisk (sorani og kurmandji).

Geografi 5-7 er en del av et fagkompendium som koster 200 kr per elev per år, og inkluderer:

  • Samfunnskunnskap 5-7
  • Historie 5-7
  • Geografi 5-7
  • Matematikk 1-4
  • KRLE 1-7 (høsten 2017)

Interessert? Ta kontakt med oss på tv2skole@tv2.no

 
 

Markedsnavigasjon