Historie 5-7

Velkommen til Levende historie

Levende historie for 5. til 7. trinn er en videobasert nettressurs som kan brukes som supplement i historieundervisningen. Faget er delt inn i sju kapitler hvor vi starter med "De gamle elvekulturene" og avslutter med "Unionstiden". Alle filmene er basert på kompetansemål fra læreplan i samfunnsfag.

Levende historie 5-7 er tilgjengelig som en tospråklig ressurs på urdu, polsk, somali, tagalog, dari, tigrinja, arabisk og kurdisk (sorani og kurmandji).

  • Samfunnskunnskap 5-7
  • Historie 5-7
  • Geografi 5-7
  • Matematikk 1-4
  • KRLE 1-7 (høsten 2017)

Ønsker du tilgang? Ta kontakt med oss på tv2skole@tv2.no

 
 

Markedsnavigasjon