Matematikk 1-4

Læreverk i matematikk for barnetrinnet

Læreverket består av forklaringsvideoer, med tilhørende arbeidsark med oppgaver til elevene og matriell for tavlegjennomgang.

Videoen kan brukes til omvendt undervisning, slik at elevene kan se på videoene hjemme og jobbe med oppgaver på skolen.

Innholdet kan benyttes sammen med matematikk apper fra TV 2 Skole.

Innholdet i dette verket er konsentrert om de helt grunnleggende ferdighetene i matematikkfaget. Verket er tilpasset elever som av ulike grunner ikke følger ordinært opplæringsløp og som da vil ha begrenset antall kompetansemål de skal jobbe med.

Matematikk 1-4 er en del av et fagkompendium:

  • Samfunnskunnskap 5-7
  • Historie 5-7
  • Geografi 5-7
  • Matematikk 1-10
  • KRLE 1-7
  • Norsk 1-7

Har du innspill, ta gjerne kontakt med ansvarlig redaktør: Anne Cathrine Gotaas, acg@tv2.no 

 Matematikk-apper tilgjengelig på iPad

TV 2 Skoles matematikk-app «Levende Matematikk» er tilpasset elever med redusert syn. Den har tydelige kontraster i gult og svart, store bilder og lyd. I appen kan eleven øve på tall, geometri, målinger og statistikk. Det er flere nivåer innenfor hvert emne, som gir en god progresjon og mestringsmuligheter for alle. Les mer om appen i App Store ved å søke på «Levende Matematikk».

  

I appen «Mattetårnet» tas du med på en reise fra bunnen av mattetårnet og opp i toppen av tårnet hvor Gerdur bor. For å komme til toppen må du sørge for likevekt mellom vektskålene på hver side av tårnet. Les mer om appen i App Store ved å søke på «Mattetårnet». Når du har kommet deg til toppen blir du tildelt et diplom, som en ekte mattemester.

Last ned mattetårnet fra app store

Eksempelvideo

Eksempelvideo 
 

Markedsnavigasjon