Naturfag 5-7

Levende Naturfag

Levende Naturfag er et fullverdig læremiddel for 5. til 7. trinn. De 15 kapitlene inneholder blant annet:

  • 265 videoer
  • 176 lesetekster i fulltekst og lettlest versjon
  • 60 undervisningsopplegg for digital tavle, både Notebook og ActivInspire
  • 60 nedlastbare videooppgaver

Læremiddelet oppdateres kontinuerlig med aktuelle videoer.

Kontakt oss for mer informasjon