Levende naturfag 5-7

Levende Naturfag 5-7

Levende Naturfag 5-7 oppdateres hele året med aktuelle hendelser. Alle emner i læreverket har filmer, arbeidsark, Notebook, Active Board, lesetekster, quiz og filmoppgaver. Innholdet er knyttet til kompetansemål i læreplanen. 
Levende naturfag 5-7 kan erstatte og supplere tradisjonelle lærebøker.
Læremiddelet har ni støttespråk; somali, polsk, urdu, arabisk, dari, sorani, tagalog, kurmandji og tigrinja.

Bestillingsskjema
Har du prøvetilgang?
Kontakt oss for tilbud: acg@tv2.no,
tlf: 22 40 46 66 eller fyll ut bestillingsskjema

Siste naturfaginnslag:
Se mer om sola, jorda og årstidene i kapittelet om verdensrommet.

 
 

 

Markedsnavigasjon

ghghg