Dette skal du lære

Dette skal du lære

Klassifisering

Klassifisering

Ryggstrengdyr og virveldyr

Ryggstrengdyr og virveldyr

Pattedyr

Pattedyr

Fugler

Fugler

Krypdyr

Krypdyr

Amfibier

Amfibier

Fisk

Fisk

Virvelløse dyr

Virvelløse dyr