Barnetrinn

Nyheter 1-7

TV 2 Skole tilbyr ukentlige nyhetssendinger for 1.-7. trinn. Aktuelle nyheter gjør stoffet i læreplanen levende. Nyhetssakene gir bakgrunn og fordypning som treffer konkrete kompetansemål i fag som samfunnsfag, norsk og naturfag.

Til hver sending følger det med

  • lærerveiledning
  • oppgaver som arbeidsark, quiz og diskusjonsoppgaver

Sendingene blir tegnspråktolket og laget med symbolstøtte. Sendingene kan vises i plenum i klasserommet, eller individuelt på datamaskin, nettbrett eller mobil. Vi følger skoleåret, og leverer minst 38 sendinger per år.

TV 2 Skoles nyhetstjeneste koster 50 kroner per elev per år.

Video Nyheter fra TV 2 Skole

Markedsnavigasjon