Velkommen til Levende samfunnskunnskap

Levende samfunnskunnskap 5-7 er en videobasert nettressurs som kan supplere den tradisjonelle læreboken i samfunnskunnskap. Faget består av tolv kapitler og omtrent 80 filmer som er basert på kompetansemål fra læreplan i samfunnsfag.  Du vil også finne lesetekster til de fleste emnene.

Levende samfunnskunnskap for 5. til 7. trinn er tilgjengelig som en tospråklig ressurs på urdu, polsk, somali, tagalog, dari, tigrinja, arabisk og kurdisk (sorani og kurmandji).

Samfunnskunnskap 5-7 er en del av et fagkompendium og inkluderer:

  • Samfunnskunnskap 5-7
  • Historie 5-7
  • Geografi 5-7
  • Matematikk 1-4
  • KRLE 1-7 (høsten 2017)

Ønsker du tilgang? Ta kontakt med oss på tv2skole@tv2.no

 
 

Markedsnavigasjon