Geografi 8-10

Velkommen til Levende Geografi

I Levende Geografi for 8. til 10. trinn kan du se 71 filmer som kan brukes som supplement i geografiundervisningen. Alle filmene er basert på kompetansemål fra læreplan i samfunnsfag, og du vil også finne tilhørende tekster og oppgaver i en del av kapitlene. 

Levende Geografi 8-10 er tilgjengelig som en tospråklig ressurs på urdu, polsk, somali, tagalog, dari, tigrinja, arabisk og kurdisk (sorani og kurmandji). 

Det er også laget fagkompendium som koster 200 kr per elev per år, og inkluderer:

  • Samfunnskunnskap 8-10
  • Historie 8-10
  • Geografi 8-10
  • Matematikk 8-10
  • Naturfag 8-10
  • KRLE 8-10

Ønsker du tilgang? Ta kontakt med oss på tv2skole@tv2.no

 
 

 

Markedsnavigasjon