Historie 8-10

Velkommen til Levende Historie

I Levende Historie for 8. til 10. trinn kan du nå se 64 filmer. Alle filmene er basert på kompetansemål fra læreplan i samfunnsfag.

Vi starter med kapittelet Kriger og revolusjoner, hvor du lærer om de politiske og teknologiske endringene i det 1700- og 1800-århundret. 
I kapittelet som følger kan du se sju filmer om Norge på 1800-tallet. 

Videre finner du kapitler om første verdenskrig, mellomkrigstiden, andre verdenskrig, etterkrigstiden og vår tid. Vi har blant annet bilder og film fra den den russiske revolusjon, fra Titanic synker i 1912, fra da Adolf Hitler kommer til makten i 1933, unike filmklipp av Vidkun Quisling og fra D-dagen i Normandie.

I kapittelet Verden i dag har vi prioritert å fortelle om konflikter fra 1990-tallet og frem til i dag, blant annet krigene i Ukraina, Afghanistan og i Irak.

Til filmene følger det med Kahoot!, samt nedlastbare videoer som elevene selv kan redigere og lese inn manus på. 

Levende Historie for 8. til 10. trinn er tilgjengelig som en tospråklig ressurs på urdu, polsk, somali, tagalog, dari, tigrinja, arabisk og kurdisk (sorani og kurmandji).

Det er også laget fagkompendium som koster 200 kr per elev per år, og inkluderer:

  • Samfunnskunnskap 8-10
  • Historie 8-10
  • Geografi 8-10
  • Matematikk 8-10
  • Naturfag 8-10
  • KRLE 8-10

Ønsker du tilgang? Ta kontakt med oss på tv2skole@tv2.no

 
 

Markedsnavigasjon