Velkommen til Levende KRLE

Levende KRLE 8-10 er et læremiddel som kontinuerlig oppdateres. Hver uke legge vi ut filmer som knyttes til direkte til læreplanmål. Alle emner vil ha filmer, Kahoots, lesetekster og quiz.
Læremiddelet er under utvikling i 2017.

Siste KRLE-sak, 18. mars 2017:

 
 


Forslag til kompetansemålforankring: 

  • drøfte kristendommens betydning for kultur og samfunnsliv

 

Informasjon om læremiddelet:
Vil lanseres for fullt fra skolestart 2017.
Læremiddelet vil være universelt utformet.
Læremiddelet vil fra skolestart vil ha tospråklig støtte for følgende språk:
polsk, somali, dari, arabisk, pashto og tigrinja. 
Læremiddelet vil også ha grafisk tegnstøtte, tegnspråk og synstolking fra skolestart 2017.

Tips oss gjerne om emner: yno@tv2.no eller hva@tv2.no 

Markedsnavigasjon