Matematikk 8 - 10

Læreverk i matematikk for ungdomstrinnet

Læreverket består av forklaringsvideoer og lightboardfilmer, med tilhørende arbeidsark med oppgaver og utvalgte Kikora oppgaver til elevene og matriell for tavlegjennomgang.

Videoen kan brukes til omvendt undervisning, slik at elevene kan se på videoene hjemme og jobbe med oppgaver på skolen.

Innholdet i dette verket er konsentrert om de helt grunnleggende ferdighetene i matematikkfaget. Verket er tilpasset elever som av ulike grunner ikke følger ordinært opplæringsløp og som da vil ha bgrenset antall kompetansemål de skal jobbe med.

Faginnholdet vil oppdateres og kompletteres.

Levende matematikk for 8. til 10. trinn er tilgjengelig som en tospråklig ressurs på urdu, polsk, somali, tagalog, dari, tigrinja, arabisk og kurdisk (sorani og kurmandji). 

Har du innspill,  ta gjerne kontakt med ansvarlig redaktør: Anne Cathrine Gotaas, acg@tv2.no 

Markedsnavigasjon