Velkommen til Levende Naturfag 8-10!

Levende Naturfag 8-10 er nå lansert i første utgave. 

Denne versjonen retter seg særlig mot elever som trenger litt ekstra hjelp. Men er også et flott undervisningssupplement for hele klassen.

Faget er fortsatt under utvikling. Hele det kommende skoleåret vil læremiddelet bli oppdatert med flere filmer, tekster og oppgaver. Alt knyttet opp mot kompetansemål i læreplanen.

Følg med på oppdateringsloggen!

Ta kontakt på tv2skole@tv2.no dersom du ønsker tilgang.

 

 


Markedsnavigasjon