Velkommen til Levende Samfunnskunnskap

Levende samfunnskunnskap 8-10 er en videobasert nettressurs som kan supplere den tradisjonelle læreboken i samfunnskunnskap. Faget er basert på kompetansemål fra læreplan i samfunnsfag. 

Levende samfunnskunnskap for 8. til 10. trinn er tilgjengelig som en tospråklig ressurs på urdu, polsk, somali, tagalog, dari, tigrinja, arabisk og kurdisk (sorani og kurmandji). 

Samfunnskunnskap 8-10 er en del av et fagkompendium og inkluderer:

  • Samfunnskunnskap 8-10
  • Historie 8-10
  • Geografi 8-10
  • Matematikk 8-10
  • Naturfag 8-10
  • KRLE 8-10

Ønsker du tilgang? Ta kontakt med oss på tv2skole@tv2.no

 
 

Markedsnavigasjon