Historie VGO

Velkommen til Levende Historie

Vi har nå mer enn 70 filmer i læremiddelet Levende Historie for Vg2 og Vg3
Alle filmene er knyttet til kompetansemål i læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram.

Vi starter med kapittelet Tidlige samfunn, hvor du lærer om de første menneskene og de første sivilisasjonene. I kapitlene som følger kan du se animerte tidslinjer fra epoker som antikken, middelalderen og renessansen. Videre finner du kapitler om første verdenskrig, mellomkrigstiden, andre verdenskrig og vår tid. Vi har blant annet bilder og film fra den den russiske revolusjon, Titanics forlis i 1912, Adolf Hitler vei til makten, unike filmklipp av Vidkun Quisling og levende bilder fra D-dagen i Normandie.

I kapittelet Verden i dag har vi prioritert å fortelle om konflikter fra 1990-tallet og frem til i dag, blant annet krigene i Ukraina, Afghanistan og Irak.

Ta kontakt på tv2skole@tv2.no dersom du ønsker tilgang.


Eksempelvideo:

 
 

 

Markedsnavigasjon