Nyheter VGS

Bildet viser programleder i studioTa verden inn i klasserommet!

Vi bringer verden inn i klasserommet. I våre nyhetssendinger forklarer vi hva som skjer - og setter dagsorden inn i kontekst, med å forklare hvorfor.

Nyheter VGS viser, forklarer og nyanserer nyhetsbildet for elever i den videregående skolen, i et språk og på et nivå som er tilpasset elevene. En sending skal inneholde de viktigeste sakene den aktuelle uken, med fokus på forklaring, fordypning og oppspark til diskusjon i klasserommet.

Vi vektlegg særlig tema som er viktige og aktuelle for ungdommer.

Med utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen, øker vi forståelsen av samfunn, politikk, kultur og religion. Innslaga er ofte tverrfaglige, med særlig tyngde innen samfunnsfag, norsk, KRLE og naturfag.

Alle sendinger kommer med ferdig undervisningsopplegg: oppgaver, quiz og aktiviteter.

Det kommer en ny sending hver mandag. Ved større hendelser blir det også lagt ut ekstrasendinger fortløpende.

Markedsnavigasjon