Samfunnsfag VGO

Samfunnsfag VGO er under utvikling.

Faget bygges opp under fire kapitler:

  1. Individ, samfunn og kultur
  2. Politikk og demokrati
  3. Arbeids- og næringsliv
  4. Internasjonale forhold

Flere undervisningsfilmer er allerede ferdig og tilhørende undervisningsopplegg som quiz, Kahoots!, e-bøker og lærerveiledninger ferdigstilles fortløpende fram til skolestart 2017/2018.

Ressursen blir tilgjengelig tospråklig på arabisk, polsk, somali og pashto høsten 2017.

Ta kontakt på tv2skole@tv2.no dersom du ønsker tilgang.

Markedsnavigasjon