1. Globalisering og internasjonalt samarbeid

1. Globalisering og internasjonalt samarbeid

2. Makt, krig og konflikt

2. Makt, krig og konflikt

3. Ulikhet og fattigdom

3. Ulikhet og fattigdom