1. Internasjonale forhold - introduksjon

1. Internasjonale forhold - introduksjon

2. Ulikhet og fattigdom

2. Ulikhet og fattigdom

3. Globalisering og internasjonalt samarbeid

3. Globalisering og internasjonalt samarbeid

4. Makt, krig og konflikt

4. Makt, krig og konflikt