1. Politikk og demokrati - introduksjon

1. Politikk og demokrati - introduksjon

2. Politikk og styring i Norge

2. Politikk og styring i Norge

3. Styringsformer, makt og påvirkning

3. Styringsformer, makt og påvirkning

4. Økonomi og velferd

4. Økonomi og velferd