Norsk B2

Levende B2 - bokmål

Læremiddel i norsk og samfunnskunnskap
for voksne innvandrere.

PRØVEVERSJON:
"Levende B2" - ta kontakt med tv2skole@tv2.no for full tilgang.

Læreverket er tredelt:
1. Ukentlige nyheter med diskusjonsoppgaver
2. Digital lærebok
3. Filmer og TV-programmer tilpasset B2

Alle undervisningsopplegg har følgende komponenter:
1. Filmer
2. Aktivitetsmateriell til SMART Board/Projektor
3. Arbeidsark i Wordformat
4. Lesetekster
5. Lyttetester
6. Nedlastbare filmer og lydfiler
7. Veiledninger til lærer/elev

Faget oppdateres kontinuerlig.